by TAMEB Team TAMEB Team

Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer Federal Alman Büyükelçisi ile Ankara’daki TAMEB projesini ziyaret etti

Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer Federal Alman Büyükelçisi ile Ankara’daki TAMEB projesini ziyaret etti

Ankara. Kasım 2017 tarihinde Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer; Federal Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ile birlikte; Syrian Friendship Association (SFA) kuruluşunun Ankara’da bulunan eğitim merkezini ziyaret etmiştir. Eğitim merkezi; Suriye Dostluk Derneği ve BFW NRW gGmbH adlı kamu yararına çalışan inşaat sanayi meslek teşvik kuruluşunun (Bauindustrie NRW gGmbH) işbirliğinde Suriyeli Mültecilere ve özel politika gerektiren Türk gruplarına modüler bir biçimde inşaat işletimi mesleki beceri eğitimi vermektedir.

Suriyeli Dostluk Derneğini neden ziyaret ettiğini soran gazeticilere cevap veren Prof. Dr. Maria Böhmer; mültecilerin Türk Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi (TAMEB) kapsamında nasıl eğitim aldıklarını yerinde incelemek üzere geldiğini ifade etmiştir. Almanya olarak sadece TAMEB projesini 15 milyon EURO ile desteklemekle kalmadıklarını ve ayrıca senelik 150 milyon EURO mülteciler için gönderdiklerini ifade etmiştir. Almanya Türkiye arasında uzun yıllardır bir dostluk olduğunu ve iyi dostluklar kötü günlerde kendini belli ettiğini, ve bu sebeple ‘’..birbirimize mülteci krizi nedeni ile destek verdiğimizi’’ ifade etmiştir.

Böhmer ‘’kadınların gücünden’’ etkilendi

Daha önceleri Hrıstiyan Demokrat Partisi (CDU) kadınlar kolu başkanı olan Prof. Dr. Böhmer, Eğitim merkezini gezerkene gözlemlediği yüksek sayıda Suriyeli Kadın mültecilerinin humalı fayans döşeme eğitim çalışmalarından çok etkilendiğini belirtmiştir. Bu çalışmalar başka kadınları da cesaretlendirdiğini söyleyen Böhmer; iradeli bayanların çok başarılı olabileceklerini ve Dünya’yı şekillendirebileceklerine inandığını ifade etmiştir.

Türkçe basın açıklamaları ile ilgili başkaca linkler:

https://www.google.de/amp/s/m.haberler.com/amp/alman-bakandan-suriyelilerin-egitim-aldigi-okula-10237292-haberi/

https://www.antalyajans.com/2017/11/13/alman-bakandan-suriyelilerin-egitim-aldigi-okula-ziyaret/

https://www.google.de/amp/www.hukukihaber.net/haber/amp/103449

by TAMEB Team TAMEB Team

Ankara’daki TAMEB İnşaat kurslarının ilk 75 mezunu için Eylül 2017’de sertifika töreni

Ankara’daki TAMEB İnşaat kurslarının ilk 75 mezunu için Eylül 2017’de sertifika töreni

Ankara. Berufsförderungswerk der Bauindustrie gGmbH 2017 yılı Mayıs ayında Suriye Dostluk Derneği SFA ile işbirliği içersinde Suriyeli sığınmacılar ve mağdur Türkler’e inşaat alanında mesleki beceri kazandırmak gayesiyle Ankara’da duvarcılık kurslarına başladı.

Suriye Dostluk Derneği SFA’nın Eğitim Merkezinde yapılan mesleki beceri kurslarına düzenli olarak 75 kişi katılmıştır. İlk katılımcılar inşaat sektöründe iş bulmuş, ilk kez yapılan Alman Türk Eğitici Eğitim Kursu kapsamında kalifiye bile olmuşlardır.

Zertifikatsübergabe

TAMEB Projesi kursuna katılan ilk 75 kişiye sertifikaları 27.09.2017 tarihinde kursun yapıldığı Ankara’da törenle verilmiştir. Törene Alman İnşaat Sanayi Derneğinin Brüksel Bürosu Yöneticisi ve mesul müdürü Av. Sebastian Richter, BFW NRW gGmbH’nın mesul müdürü Dr. Müh. Bernd Garstka ve Kerpen Eğitim Merkezi Müdürü Yük. Müh. Ulrich Goos da katılmıştır.

by TAMEB Team TAMEB Team

Türkiye’de kadınlar ilk kez fayans döşeme kursunda

Ankara’da yapılan inşaat dalındaki ikinci mesleki beceri kurslarına 93 kişi katılıyor – Türkiye’de kadınlar ilk kez fayans döşeme kursundaFoto Dr.-Ing. Bernd Garstka (1.v.l) und RA Sebastian Richter (2.v.r.) mit drei Fliesenlegerinnen

Ankara. Berufsförderungswerk der Bauindustie NRW gGmbH ve Suriye Dostluk Derneği SFA 4 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da ikinci mesleki beceri kursunu bu kez 93 katılımcıyla fayans döşeme dalında başlattı. Kursa katılanların yaklaşık üçte birini oluşturan Suriyeli kadınlar Türkiye’de fayans döşeme mesleği dalında ilk kez mesleki beceri edinen kadın olma özelliğine de sahip oldular. BFW NRW gGmbH’nın mesul müdürü Dr. Müh. Bernd Garstka’nın ve Alman İnşaat Sanayi Derneğinin Brüksel Bürosu Yöneticisi ve mesul müdürü Av. Sebastian Richter’in kursu ziyareti sırasında Suriyeli kadınlar edindikleri bu mesleki beceri ile Türkiye’de ve Suriye’de entegrasyona başarılı bir örnek oluşturmak istediklerini kendilerinden emin şekilde dile getirdiler.

by TAMEB Team TAMEB Team

Train-the-Trainer

Ankara. Türk ve Alman eğiticilerinin birlikte eğitimi gayesiyle kamu yararına çalışan Alman inşaat sanayi meslek teşvik kuruluşu BFW NRW gGmbH tarafından bir eğitici eğitim programı geliştirilmiş ve Türk partnerlerle birlikte 2016 yılı Temmuz ayında Almanya’da ve 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulamaya konmuştur.

Programı sürekli şekillendirmek için öğrenilenlerin eğitici eğitim kursları üzerinden hedef kitlelere ulaştırılması gereklidir. Eğitici eğitim kursu için mesleki beceri edindirme modülü şu şekilde tasarlanmaktadır:

Tüm uygulama modüllerinde sürekli öğretilecek disiplinlerarası içerikler!

Çalışma esnasında iş emniyeti ve sağlığın korunması

 1. İşyerinde sağlık ve emniyet risklerinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması

Sipariş alınması, çalışma süreleri kaydı, çalışma planı ve iş akış planı

 1. İş emri hedefinin tespiti
 2. İş adımları, emniyet tedbirleri ve kullanılacak iş ekipmanlarının planlanması
 3. İnşaat malzemeleri ve araçlarının tespiti
 4. İnşaat araç ve gereçlerinin tespiti

Şantiyelerin kurulması, emniyeti ve boşaltılması, Şaniyede işyeri

 1. İşyerinin kurulması, tutulması ve boşaltılması, ergonomik bakış açılarının gözönünde bulundurulması
 2. İşyerinin emniyet altına alınması

Çalışma iskeleleri ve koruyucu iskeleler:

 1. Çalışma ve koruyucu iskelelerin kurallara uygun kurulması, bakımı ve sökülmesi
 2. Çalışma koruyucu iskelelerin kullanma emniyetinin denetiminde katkı sağlamak

Araç ve gereçler:

 1. Araç ve gereçlerin temininin sağlanması
 2. Araç arızalarının tespiti ve bildirilmesi
 3. Araçların bakımı

İnşaat malzemeleri ve ekipmanlarının kontrolü, depolanması ve seçimi

 1. İnşaat malzemeleri ve ekipmanlarının, prefabrik parçaların, montaj malzemelerinin kullanılabilirliğinin gözle kontrolü
 2. Prefabrik malzemelerin ve montaj malzemelerinin şekil ve ölçü bozukluğu kontrolü
 3. İnşaat malzemeleri ve ekipmanlarının, prefabrik parçaların, montaj malzemelerinin kurallara göre alımı, şantiyeye nakliyesi ve depolanması

Çizimlerin okunması ve kullanılması, taslak çizilmesi

 1. Çizim ve taslakların okunması ve kullanımı
 2. Uygulama çizimlerinin hazırlanması
 3. Çizim ve taslaklardan miktarların belirlenmesi

Ölçüm yapılması

 1. Şerit metre ve kırma metreyle ölçüm yapma
 2. Su terazisi ve hortum terazi ile seviye ölçümü ve ölçü taşıma
 3. Çizgilerin hiza alınması
 4. Ölçüm noktalarının alınması ve emniyeti
 5. Dik açı çizilmesi ve kontrolü
 6. İnşaat ekipmanlarının sökülmesi
by TAMEB Team TAMEB Team

Modula başlangıç

Ankara/ Kilis. TAMEB projesi kapsamında 2017 yılından 2019 yılına kadar 560 kişinin kursa tabi tutularak inşaat dalında mesleki beceri edinmelerinin sağlanması ve bu süre içersinde bunlardan en az ikiyüzünün inşaat firmaları ve benzeri işletmelerde istihdam edilmeleri beklenmektedir.

Projenin Ankara ve Kilis’te uygulanması için projenin Türk partneri tarafından çok sayıda oda ve atölyeden oluşan kurs yerleri tesis edildi.

Ankara ve Kilis’teki üç aylık kurslar duvar örme modülüyle başladı. Ankara’daki kurslar 2017 yılı Mayıs ayında 75 katılımcıyla, Kilis’teki kurslar ise 2017 yılı Temmuz ayından itibaren 150 katılımcıyla açıldı.

Teoretik derslerde meslek ağırlıklı bilgiler yanında iş güvenliği ve sağlık bilgileri de öğretiliyor. Teorik derslerde verilen bilgiler derslere paralel olarak doğrudan uygulamaya konuluyor.

Katılımcıların koruyucu ekipmanları, malzemeleri, ders araç ve gereçleri BFW NRW gGmbH ve Suriye Dostluk Derneği SFA tarafından karşılanıyor.

by TAMEB Team TAMEB Team

İnteraktif kurs ve online modüller başlangıcı

İnteraktif kurs ve online modülleri ile büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan sığınmacıların ve mağdur Türklerin de dijital eğitim görmeleri sağlanmalıdır. Online ulaşılacak kitlenin yıllık 300 kişi olacağı tahmin edilmektedir (2017-2019 yılları arasında toplam yaklaşık 700 kişi).

Online modüllerin hedefi, seçilmiş becerilerin eğitim alacak kişilere dijital medya aracılığı ile ulaştırılması ve farklı kültürel yapıya sahip gruplarda basit ve resim odaklı sunum diliyle farklı eğitim seviyelerinin birbirine yaklaştırılması gayesiyle kullanımı kolay ve eğlendirici bir eğitim aracının hizmete sunulmasıdır.