• Almanca
  • İngilizce
  • Türkçe
Schulungscenter Ankara

Hedef kitle

Proje hem Suriyeli genç ve yetişkinlere, hemde mağdur Türklere açıktır. Bu sayede hem Suriyeli sığınmacıların Türk toplumuna daha iyi entegrasyonu teşvik edilecek hem de sığınmacıları alan belediyelere fayda sağlanacaktır. Proje ile özellikle kadınlar desteklenecektir.

Uygun adayların seçimi Türk partner Suriye Dostluk Derneği SFA ile işbirliği içersinde yapılmaktadır. Adayların test edileceği faktörler:

– Motivasyon

– İnşaat dalında ön tecrübe (belgelendirilecek bilgiler)

Uygun adayların ön seçimi, Türkiye’deki is ortağı SFA tarafından yapılır.
Adaylar aşağıdaki faktörler konularda teste tabı tutulurlar:

  • Motivasyon
  • Mesleki tecrübe
Wortwolke Zielgruppe

Adaylara 15 gün içersinde uygun bir aday profili ve bireysel belgelendirme teklifi verilecektir. Seçme katılımcılar için ücretsizdir. Ön seçimi yapılan adaylar meslek eğitim yerine çağrılacak ve kendilerine belgelendirme teklifinde tavsiye edilen ders birimleri (modüller) verilecektir.

Top