• Almanca
  • İngilizce
  • Türkçe

Deutsch-türkische Partnerschaft
für berufliche Qualifizierung

German-Turkish Partnership
for Vocational Skills Development

Türk-Alman İşbirliğinde Meslek
Beceri Geliştirme Projesi

TAMEB Projesi nedir?

2011 yılındaki iç savaştan sonra Suriye’den Türkiye’ye büyük bir sığınmacı dalgası oluşur. 2015 yılı sonunda yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı kişinin yüzde 12’si mülteci kamplarında yaşamakta idi. Sığınmacıların büyük çoğunluğu şimdilerde bütün Türkiye’ye, hepsinden önce de Suriye sınırı civarına dağılmış bulunmaktadır. Suriyeli sayısının çokluğu ve Türkiye’de kalma sürelerinin uzaması Türk devletini ve herşeyden önce de sığınmacıların yaşadıkları belediyeleri zorlamaktadır. Kaçan insanların büyük çoğunluğu kendileri ve aileleri için gelecek planlama hissinden yoksundur. Kalifiye eleman yetiştirme fırsatları bu insanların Türkiye’de, başka bir ülkede veya geri döndükten sonra kendi ülkelerinde hayat şartlarını iyileştirebilir.

Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından teşvik edilen TAMEB Projesi bu hedefe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sequa gGmbH adlı kamu yararına çalışan firma TAMEB Projesini uygulamakla görevlendirilmiştir. Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı TAMEB Projesi için (Türk Alman İşbirliğinde MEsleki Beceri Geliştirme Projesi“) 15 milyon Euro’ya kadar bir meblağı Sequa’nın kullanımına tahsis etmiştir.

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (BFW NRW gGmbH) adlı kamu yararına çalışan inşaat sanayi meslek teşvik kuruluşu da Sequa gGmbH’nın kısmi proje partneri olarak Ankara (Proje Kısmı 01) ve Kilis’te (Proje Kısmı 11) çalışmalarını sürdürmektedir.

Proje süresi Ankara: 01.04.2017-30.04.2019
Proje süresi Kilis: 01.06.2017-31.04.2019

Projenin amacı

Projenin amacı Suriyeli ve Türk katılımcılara çalışarak veya kendi işlerini kurarak gelir elde etme becerisi kazandırmaktır.

Daha Fazlası

Hedef gruplar

Projenin genç ve yetişkin Suriyelilere ve mesleki becerisi olmayan işsiz Türklere açık olması hedeflenmektedir. Bu sayede hem Suriyeli sığınmacılar Türk toplumuna daha iyi entegre olacak hem de sığınmacılara bakan belediyelere fayda sağlanacaktır. Proje ile özellikle kadınlar teşvik edilecektir.

Daha Fazlası

Önlemler

Projenin uygulandığı yerlerde farklı meslek alanlarında mesleki beceri geliştirme şansı sunulacaktır. Suriyeli katılımcılar için ilk olarak Türkçe kursları ve yaşam ve çalışma şartlarına sosyokültürel giriş kursları düzenlenecektir.

Daha Fazlası

Proje teşvikçileri, proje yönetimi ve proje partnerleri

TAMEB Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından teşvik edilen ve Sequa gGmbH adlı kamu yararına çalışan firma tarafından yönetilen bir projedir.

BFW NRW gGmbH adlı kamu yararına çalışan inşaat sanayi meslek teşvik kuruluşu da Sequa gGmbH tarafından projenin Ankara (1) ve Kilis (11) kısımlarını yönetmekle görevlendirilmiştir. Bu gayeyle BFW NRW gGmbH ve Syrian Friendship Association (SFA)  adlı Suriye Dostluk Derneği işbirliği içersindedir.

LogoSFA
Top