• Almanca
  • İngilizce
  • Türkçe
Schulungscenter Ankara

Önlemler

Projenin uygulandığı yerlerde farklı meslek alanlarında mesleki beceri geliştirme şansı sunulacaktır. Suriyeli katılımcılar için ilk olarak Türkçe kursları ve yaşam ve çalışma şartlarına sosyokültürel giriş kursları düzenlenecektir.

Alman ve Türk partnerler arasındaki bilgi transferi hedef grup için katma değer oluşturmaktadır. Mevcut eğitim programlarının incelenmesi, modifikasyonu ve tamamlanması ve yeni programların geliştirilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Alman ve Türk proje partnerleri tarafından birlikte öğrenim malzemeleri geliştirilmekte, öğretmenler ve eğiticiler yetiştirilmekte ve eğitim altyapısı iyileştirilmektedir.

Wortwolke Maßnahmen
Top