• Almanca
 • İngilizce
 • Türkçe
Mauern Modul

Proje modülleri

TAMEB projesine katılanlar birçok inşaat branşı modülüne katılarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan bitirme belgesi alma şansına sahiptirler. Bu sayede TAMEB kurslarını bitirenler ilerde Suriye’deki inşaat işlerinde ve aynı zamanda Türk inşaat sektöründe istihdam şansına sahip olacaktır.

BFW NRW gGmbH’nın (BFW gGmbH kamu yararına çalışan bir limited şirkettir) rolü Türkiye’de partneri SFA (Suriye Dostluk Derneği) ile birlikte meslek eğitimi olanakları ile ilgili danışmanlık hizmetleri organize etmek ve sunmaktır.

İnşaatçılık dallarındaki ikili (dual) meslek eğitiminden türetilmiş esnek modüller sayesinde genç yetişkinler inşaatçılık dalında yardımcı uğraşlara alıştırılır ve daha sonra yapılan sınavlarla edinilen beceriler belgelendirilir ve sertifikalandırılır.

Katılımcılara aşağıda belirtilen meslek dallarında teorik ve pratik meslek becerisi kazandırılır. Her modül bir ay sürmektedir:

Beceri geliştirme modülü
Duvar Örme

Taştan yapılar
 1. Belirtilen karışım oranına göre harç karılır ve işlenebilirliği kontrol edilir
 2. Küçük ve orta boy taşlarla duvar örme
 3. Duvardaki aralıklar küçük taş parçaları ve prefabrik parçalarla kapatma
Sıva Hazırlama
 1. Alt tabaka kontrolü
 2. Tesisat parçaları ve sıva profili yerleştirme, hareket edebilen fugaların yapımı
 3. Serpme sıvayı elle yapma
 4. Tek katmanlı sıva yapma
Fayans ve Taş Zemin Plakası Döşeme
 1. Zeminin değerlendirilmesi, temizlenmesi ve dengelenmesi
 2. Fayans ve taş plakaların kesimi ve delik açılması
 3. Fayans ve taş plakaların kalın yatak yöntemi ile yapılması ve derz dolgusu
 4. Fayans ve taş plakaların ince yatak yöntemi ile yapılması ve derz dolgusu
Alçıpan işçiliği
 1. Zeminin yapışkanlık, taşıyabilirlilik gücünün ve ölçü uygunluğunun değerlendirilmesi
 2. Zeminin yapışkanlık ve taşıyabilirlilik gücünün artırılması
 3. Alçı sıvanın hazırlanması
 4. Alçıpanın yerleştirilmesi
 5. Derzlerin doldurulması

Beceri geliştirme modülü
Beton ve Çelik Beton İnşası

Beton ve Çelik Betondan Parça Hazırlanması

Kalıplar:

 1. Dikdörtgen temel, payanda, duvar, kiriş ve çerçeve üretimi için tahta kalıpları ayrıştırma maddesi ile işleme ve betonlamaya uygun kurma
 2. Tahta kalıpları sökme, çivi çıkartma, temizleme ve depolama

Takviye:

 1. İnşaat demirini kısaltma, bükme ve bağlama yoluyla pekiştirme
 2. Çelik hasır kesimi
 3. Mesafe dengeleyici ile çelik iskelet yapımı

Yapı Elemanları:

 1. Reçeteye göre beton karma ve işlenebilirliğini kontrol etme
 2. Betonu elle dökme, sıklaştırma ve sonradan ek işlem yapma
Beceri geliştirme modülü
Marangozluk
Ağaç işleme ve ahşap bağlantılar
 1. İsteğe uygun şekilde ağaç seçimi
 2. Ağacı isteğe uygun şekilde ölçme ve çizme
 3. Kesme, oyma, rendeleme, zımparalama ve delme aletleriyle ahşap işleme
 4. Zıvana ve dengeleme, çivileme ve vidalama ile ahşap bağlantıları kurma
Top